Funktsiooniga "Raha välja" ei pea te panusevõitude väljaarvestamist ootama, vaid saate oma valikutel silma peal hoida ning sobival hetkel raha välja võtta. Kui funktsioon on saadaval, saate raha välja võtta täielikult või osaliselt, jättes ülejäänud panusesumma mängu.
Panusest saab raha välja võtta, kui raha väljavõtu funktsioon on saadaval ja panuse kohta on kuvatud raha väljavõtu summa. Raha väljavõtutaotlus jõuab meieni viivitusega. Kui hind muutub või turul peatatakse panustamine, võib raha väljavõtmine ebaõnnestuda.
Funktsioon "Raha välja" on saadaval mõne sündmuse, kohtumise ja turu üksik-, mitmik- ja süsteempanustele nii enne võistlust kui ka võistluse ajal. Kaasatud spordialade seas on näiteks jalgpall, tennis, hobuste võiduajamine, kriket ja korvpall. Osaliselt saab raha välja võtta mõnedest üksik-, mitmik- ja süsteempanustest. bet365 ei taga, et funktsioon on teie panuste puhul saadaval. Kui funktsioon on saadaval enne sündmuse algust, aga me ei paku live-turgusid või lõpetame nende pakkumise sündmuse ajal, ei saa seda sündmuse ajal või live-panustamise lõpetamise järel kasutada. Kui turul on panustamine peatatud, ei saa funktsiooni "Raha välja" kasutada.
Kui soovite panusest raha välja võtta, klõpsake panuse valikute all asuval nupul "Raha välja". Kui soovite panusest raha täielikult välja võtta, arvestame võidusumma välja kogu panuse ulatuses ning sündmuse lõpptulemus ei mõjuta teie kontole laekuvat summat.
Pakutud summa sõltub teie valiku(te) sooritusest ja võib olla väiksem või suurem kui algne panusesumma, seega on teil võimalik kas tagada kasum või vältida suuremat kaotust.
Raha osaline väljavõtmine
Kui soovite raha osaliselt välja võtta, klõpsake nupu "Raha välja" kõrval asuval hammasratta ikoonil ja valige "Osaline". Seejärel saate liuguri abil väljavõetava summa valida. Ülejäänud panuse võidusumma arvestame välja lõpptulemuse alusel.
Mitmik- ja süsteempanuste puhul on minimaalne raha väljavõtusumma võrdne panuse tagatud võidusummaga. Näiteks kolmest kahekordsest 1 € panusest (A x B, A x C, B x C) koosneva panuse puhul, kus valikud A ja B on mõlemad võitnud koefitsiendiga 3,00 ja valiku C tulemus pole veel teada, saate välja võtta minimaalselt 9 € (puhasvõit 8 € ja panusesumma 1 €).
Raha automaatne väljavõtmine
Nüüd pakume ka võimalust panusest raha automaatselt välja võtta. Kui panusest väljavõetav summa jõuab teie valitud väärtuseni või ületab selle, arvestatakse panuse võidusumma välja automaatselt ning kantakse teie kontole.
Raha automaatse väljavõtu määramiseks klõpsake nupu "Raha välja" kõrval asuval hammasratta ikoonil, sisestage soovitud väärtus ja klõpsake nupul "Loo reegel".
Üksik- ja mitmikpanustele saate määrata ka automaatse raha osalise väljavõtu. See tähendab, et valite panusest väljavõetava kogusumma piires summa, mis teie panusest automaatselt välja makstakse (ülejäänud panuse võidusumma arvestatakse välja lõpptulemuse alusel). Summa sisestamiseks klõpsake raha automaatse väljavõtu kaardil asuval raadionupul.
Kui raha automaatse väljavõtu määramine õnnestus, süttib hammasratta ikoonil roheline märgutuli. Automaatse väljavõtu saab tühistada kuni panusevõidu väljaarvestamise hetkeni. Selleks klõpsake hammasratta ikoonil ja valige "Kustuta reegel". Kui võtate panusest osa või kogu raha käsitsi välja, siis automaatne väljavõtt tühistatakse.
Funktsiooni "Raha välja" kasutamine
Panustest väljavõetavate summade jälgimiseks on mitu viisi.
Kui olete kontole sisse logitud, kuvatakse teie väljaarvestamata panuste arv veebilehe ülaservas valiku "Minu panused" kõrval. Panustest väljavõetavate summade nägemiseks valige "Minu panused".
Jaotise "Minu panused" vahelehel "Live" näete käimasolevate mängude panuseid ja skoore ning hetkel panustest väljavõetavaid summasid.
Mõlemas jaotises saate lemmikvalikuid määrata, liikudes kursoriga panusele ja klõpsates paremasse ülanurka ilmuval tähekesel. Pärast tähekesel klõpsamist liigub valik sedeli tippu – nii on lihtsam panustest raha välja võtta.
Funktsiooni "Raha välja" saab kasutada ka mobiiltelefonis või tahvelarvutis. Selleks valige lehe alaosast "Minu panused" ja seejärel vaheleht "Raha välja", kus näete panuseid, millest saab raha välja võtta. Ühtlasi saate seal lemmikpanuseid määrata, skooridel silma peal hoida ja soovi korral raha välja võtta. Selleks klõpsake panuse all oleval nupul "Raha välja" ning kinnitage oma otsus.
Raha väljavõtmine Colossuse panustest
Colossuse võidufondiga turgudel tehtud panustest saab raha välja võtta täies ulatuses ja osaliselt. Need valikud on saadaval mitme jooksu turgudel (Place 6, Win 4, Win 6 ja Day 6/7) jooksude vahelisel ajal.
Raha väljavõtu summad kuvatakse naeltes (GBP), kuid väljavõetud summa kontole kandmisel teisendatakse summa teie kontol registreeritud valuutasse.
Colossuse panustele ei saa määrata raha automaatse väljavõtu reeglit.
Kasutustingimused
 1. Funktsioon "Raha välja" on saadaval mõne sündmuse, kohtumise ja turu üksik-, mitmik- ja süsteempanustele nii enne võistlust kui võistluse ajal. Osaliselt saab raha välja võtta mõnest üksik-, mitmik- ja süsteempanusest. Funktsiooni "Raha välja" ei saa kasutada mitmikpanuse kaardil tehtud panuste, Teaser-panuste või Teaser-panuse kaardil tehtud fikseeritud koefitsiendiga panuste muutmiseks.
 2. Raha väljavõtutaotlus jõuab meieni viivitusega. Kui hind muutub või turul peatatakse panustamine, võib raha väljavõtmine ebaõnnestuda.
 3. Õnnestunud väljavõtu kohta kuvatakse teade ja panuse võidusumma arvestatakse kohe välja. Esialgse panuse lõpptulemus ei mõjuta väljavõtusummat. Kui panusest võetakse raha välja enne sündmuse algust ja esialgne panusesumma tagastatakse, loetakse see panus tühistatuks.
 4. Kuvatav väljavõtusumma tähistab raha väljavõtu õnnestumise korral teie kontole kantavat kogusummat.
 5. Panusest raha osalise või täieliku väljavõtmise korral tühistatakse selle panuse puhul automaatne väljavõtt.
 6. Üksikpanustest saab raha osaliselt välja võtta kuni kümme ning mitmik- ja süsteempanustest kuni viis korda.
 7. Osalise väljavõtu summa peab olema vastava panusetüübi minimaalsest osapanusest vähemalt kümme korda suurem.
 8. Panused, millest on raha täielikult välja võetud, ei lähe panustamisühikute vabastamisel arvesse. Kui panusest on raha osaliselt välja võetud, läheb panustamisühikute vabastamisel arvesse ainult järelejäänud panusesumma.
 9. Raha täielik või osaline väljavõtt võib Colossuse panuste puhul saadaval olla. Neid valikuid pakutakse mitme jooksu turgudel jooksude vahelisel ajal. Raha automaatne väljavõtt ei ole Colossuse panuste puhul saadaval.
 10. Colossuse panuste raha väljavõtu summad kuvatakse naeltes (GBP), kuid väljavõetud summa kontole kandmisel teisendatakse summa teie kontol registreeritud valuutasse.
 11. bet365 jätab endale õiguse eemaldada täielikult funktsiooni "Raha välja" või osa sellest kliendi või klientide grupi jaoks, kui bet365l on alust arvata, et klient või klientide grupp kuritarvitavad funktsiooni "Raha välja", kasutades pidevalt ära mängueelseid hinnamuutusi ja võttes panustest raha välja enne sündmuse algust.
 12. bet365 ei vastuta funktsiooni "Raha välja" puudumise eest tehnilise rikke korral, mispuhul arvestame panuste võidusummad välja esialgsete tingimuste alusel.
 13. bet365 ei taga, et funktsioon on teie panuste puhul saadaval. Kui funktsioon "Raha välja" on saadaval enne sündmuse algust, aga me ei paku live-turgusid või lõpetame nende pakkumise sündmuse ajal, ei saa funktsiooni sündmuse ajal või live-panustamise lõpetamise järel kasutada. Kui turul on panustamine peatatud, ei saa funktsiooni "Raha välja" kasutada.
 14. Kui on määratud raha automaatne väljavõtt, aga funktsioon "Raha välja" pole saadaval ja jääb kättesaamatuks sündmuse lõpuni, arvestame panusevõidud välja lõpptulemuse alusel.
 15. bet365 jätab endale õiguse mis tahes spordiala, võistluse, turu või panusetüübi puhul panuseid, millele on saadaval funktsioon "Raha välja", vastu võtta või nende vastuvõtmisest keelduda.
 16. bet365 jätab endale õiguse mis tahes sündmuse, kohtumise, turu või kliendi puhul igal ajal funktsiooni "Raha välja" (või selle mis tahes osa) muuta, selle pakkumise peatada või lõpetada, mispuhul jäävad kehtima esialgsed panused.
 17. Panusevõidu või turu tulemuse väljaarvestamisel tekkinud vea korral on bet365l õigus raha väljavõtmine tühistada. Tingimus kehtib ka Colossuse turgudel.
 18. Raha osalise või täieliku panusest väljavõtmise korral ei kehti Lucky 15/31/63 ja Union Jacki boonused.
 19. Raha osalise või täieliku panusest väljavõtmise korral ei kehti mõned bet365 pakkumised. Lisateavet leiate pakkumiste kasutustingimustest.