Funktsiooniga "Muuda panust" saate panusevalikuid lisada, vahetada ja eemaldada ning panusesummat suurendada nii enne võistlust kui ka võistluse ajal kuni panusevõitude väljaarvestamiseni. Funktsiooniga saab muuta ka panuse tüüpi (valida võidu- ja võidu-kohapanuste vahel või luua mitmik- ja süsteempanuseid). Näiteks saate muuta väljaarvestamata kolmekordse panuse kolmeks kahekordseks panuseks.
Panust saate muuta juhul, kui kõigi selle väljaarvestamata valikute puhul on saadaval panusest raha väljavõtmise võimalus ja panuse tulemus ei ole veel selgunud. See tähendab, et mitmikpanust saate muuta ka siis, kui osa panuse valikuid on juba välja arvestatud.
Kui muudate panust funktsiooniga "Muuda panust", kasutatakse uue panusesummana muutmise hetkel panusest väljavõetavat summat. Erandid: (1) kui lisate panuse muutmise funktsiooni abil uue valiku või lisasumma panusele, mille ühegi esialgse valiku võistlus ei ole veel alanud ja koefitsiente ei ole muudetud, kasutatakse uue panusesummana esialgset panusesummat (panusesumma suurendamise korral suurendatud summat); (2) kui muudate panuse tüüpi ja panusest väljavõetavat summat ei saa uue panuse osade vahel võrdselt jagada, ümardatakse panusesumma väiksemaks ja jagatakse panuseosade vahel võrdselt ning ülejääk tagastatakse teie kontole.
Panuse muutmisel kasutatakse uue panuse puhul muutmise hetkel kehtivaid, mitte esialgseid koefitsiente.
Kuidas panust muuta
Panuse muutmiseks minge jaotise "Minu panused" kaardile "Raha välja". Valikute lisamiseks, vahetamiseks või eemaldamiseks, panusetüübi muutmiseks või panusesumma suurendamiseks valige panusesedeli paremas ülanurgas "Muuda panust".
Valiku lisamine
Panusevaliku lisamiseks klõpsake panusesedelil asuval nupul "Lisa valikuid". Teid suunatakse avalehele ja kuvatakse tekst, mis kutsub teid veebisaiti lehitsema ja valikuid lisama. Kui klõpsate mis tahes kupongil oleval valikul, lisatakse see ekraani allosas paiknevale ajutisele panusesedelile. Kõik varasemad hinnad asendatakse hetkel kehtivate koefitsientidega (esialgsed koefitsiendid tühistatakse) ning kuvatakse ka lisatud valikute koefitsiente kajastav uus võidusumma. Valikute lisamiseks klõpsake ajutise panusesedeli alaservas asuval nupul "Lisa panusesedelile". Muudatuste kinnitamiseks valige "Salvesta muudatused" ja "Kinnita".
Valiku vahetamine
Panusevaliku vahetamiseks klõpsake panusesedelil valikul, mille soovite välja vahetada. Avaneb valiku vahetamise hüpikmenüü, kus saate samalt turult mõne muu valiku valida. Kui olete valiku teinud, asendatakse panusesedelil kõik varasemad hinnad hetkel kehtivate koefitsientidega (esialgsed koefitsiendid tühistatakse) ning uuendatud koefitsientide alusel kuvatakse uus võidusumma. Uue valiku panusesedelile lisamiseks klõpsake nupul "Valmis". Muudatuste kinnitamiseks valige "Salvesta muudatused" ja "Kinnita".
Valiku eemaldamine
Panusevaliku eemaldamiseks klõpsake valiku ees oleval ristil. Eemaldatud valik kuvatakse esialgu panusesedelil läbikriipsutatuna. Läbikriipsutatud valiku saab taastada, klõpsates nupul "Võta tagasi". Pärast muudatuste tegemist kuvatakse uus võidusumma ja allesjäänud valikute hinnad asendatakse hetkel kehtivate koefitsientidega (esialgsed koefitsiendid tühistatakse). Muudatuste kinnitamiseks valige "Salvesta muudatused" ja "Kinnita".
Panusetüübi muutmine
Panusetüübi muutmiseks valige panusesedeli ülaosas praegune panuse tüüp (näiteks "Kolmekordne"). Kuvatakse panusetüübi muutmise hüpikmenüü, kus saate võimalike panusetüüpide vahel valida. Iga panusetüübi juures kuvatakse selles sisalduvate panuste arv ja uus osapanuse summa. Võidu- ja võidu-kohapanuse vahel valimiseks märkige võidu-kohapanuse ruutu linnuke või eemaldage see. Pärast uue panusetüübi valimist kuvatakse uus võidusumma ja allesjäänud valikute hinnad asendatakse hetkel kehtivate koefitsientidega (esialgsed koefitsiendid tühistatakse). Panusesedelil uue panusetüübi kuvamiseks klõpsake nupul "Valmis". Muudatuste kinnitamiseks valige "Salvesta muudatused" ja "Kinnita".
Panusesumma suurendamine
Panuse suurendamiseks valige panusesedeli vasakus alanurgas hetkel panusest väljavõetav summa. Avaneb hüpikaken, kus saate sisestada panusele lisatava summa ja kuvatakse hetkel panusest väljavõetav summa. Kui olete panuse lisasumma sisestanud, kuvatakse uus võidusumma, mis sisaldab hetkel panusest väljavõetavat summat ja soovitud lisasummat. Lisasumma panusesedelile lisamiseks valige hetkel panusest väljavõetava summa kõrval "Valmis". Muudatuste kinnitamiseks valige "Salvesta muudatused" ja "Kinnita".
Muudatuste salvestamine ja kinnitamine
Kui olete panust muutnud, peate muudatuse kinnitama valikuga "Salvesta muudatused". Pärast seda asendub nupp "Salvesta muudatused" nupuga "Kinnita". Kui te viie sekundi jooksul muudatusi ei kinnita, muutub kinnitusnupp tagasi salvestusnupuks. Pärast "Kinnita" valimist kuvatakse nupul teade "Salvestamine" ja kui muudatused on kinnitatud, kuvatakse teie panus muudetud kujul.
Kasutustingimused
 1. Panuse muutmise funktsioon on saadaval mõne sündmuse, kohtumise ja turu panustele nii enne võistlust kui ka võistluse ajal. Kaasatud spordialade seas on näiteks jalgpall, tennis, hobuste võiduajamine, kriket ja korvpall.
 2. Muudatusi töödeldakse viivitusega. Kui selle aja jooksul muutub hind või turul peatatakse panustamine, võib panuse muutmine ebaõnnestuda.
 3. Kui panuse muutmine õnnestub, tehakse panus uue summaga ja muudetud valikud kuvatakse jaotises "Minu panused".
 4. Kui muudate panust funktsiooniga "Muuda panust", kasutatakse uue panusesummana muutmise hetkel panusest väljavõetavat summat. Erandid: (1) kui lisate panuse muutmise funktsiooni abil uue valiku või lisasumma panusele, mille ühegi esialgse valiku võistlus ei ole veel alanud ja koefitsiente ei ole muudetud, kasutatakse uue panusesummana esialgset panusesummat (panusesumma suurendamise korral suurendatud summat); (2) kui muudate panuse tüüpi ja panusest väljavõetavat summat ei saa uue panuse osade vahel võrdselt jagada, ümardatakse panusesumma väiksemaks ja jagatakse panuseosade vahel võrdselt ning ülejääk tagastatakse teie kontole.
 5. Kui muudate panust funktsiooniga "Muuda panust", ei lähe esialgne panusesumma pakkumiste läbimängimisnõuete täitmisel arvesse. Uus panusesumma läheb läbimängimisnõuete täitmisel arvesse ainult juhul, kui uue panuse valikud vastavad pakkumise tingimustele.
 6. Mõned bet365 pakkumised kaotavad panuse muutmise korral kehtivuse. Lisateavet leiate pakkumiste kasutustingimustest.
 7. Funktsiooni "Muuda panust" ei saa kasutada panusegeneraatoriga loodud panuste, "Võit-koht ekstra" panuste, Colossuse panuste, mitmikpanuse kaardil tehtud panuste, Teaserite või Teaser-panuse kaardil tehtud fikseeritud koefitsiendiga panuste muutmiseks.
 8. bet365 ei taga, et funktsioon on teie valikule saadaval. Kui funktsioon on saadaval enne sündmust, millele me live-turgusid ei paku, ei saa seda sündmuse ajal kasutada.
 9. Kui kontole on määratud panustamislimiit, kehtib see ka panuse muutmise korral ning arvestus toimub samadel põhimõtetel kui tavalise panustamise puhul. Panuse muudatus, mille tulemusel panustamislimiiti ületataks, lükatakse tagasi.
 10. bet365 ei vastuta panuse muutmise funktsiooni puudumise eest tehnilise rikke korral, mispuhul arvestame panuste võidusummad välja esialgsete tingimuste alusel.
 11. bet365 jätab endale õiguse mis tahes spordiala, võistluse, turu või panusetüübi puhul panuseid, millele on saadaval panuse muutmise funktsioon, vastu võtta või nende vastuvõtmisest keelduda.
 12. bet365 jätab endale õiguse mis tahes sündmuse, kohtumise, turu või kliendi puhul igal ajal panuse muutmise funktsiooni muuta või selle pakkumise peatada või lõpetada, mispuhul jäävad kehtima esialgsed panused.
 13. Panusevõidu või turu tulemuse väljaarvestamisel tekkinud vea korral on bet365l õigus muudetud panuse võidu väljamaksmine tühistada.